Geen producten (0)

Mollen vangen of verjagen

Mollen vangen of verjagen

Men kan de mollen het beste vangen in het najaar, s` winters (als het niet vriest), en in het voorjaar. Gedurende deze periodes zijn ze het actiefst. Om de juiste gangen te vinden voor het vangen van de mollen, kan men het beste eerst het perceel egaliseren (slepen).

Na 24 uur zijn de in gebruik zijnde gangen en hopen al wel weer open gewroet. Voordat men de klemmen plaatst is het belangrijk om eerst het perceel te verkennen, opdat men ziet waar de mollen vandaan komen. Vanaf de kanten gaan oppervlakkig liggende loopgangen het perceel in. Deze loopgangen vormen de verbinding tussen de voedselgangen in het perceel en de rondwegen onder de afrastering, of de sloten (drinkplaatsen).

Plaats de klemmen niet midden op een perceel maar in de loopgangen binnen een strook van enkele meters van de kant (de afrastering of sloot). Kies altijd een recht stuk van een rit voordat deze zich vertakt. Er kunnen meerdere mollen in één gang gevangen worden. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • Hoofdgangen worden gebruikt door meerdere mollen;
 • Als er een territorium vrijkomt, wordt dit weer snel ingenomen door een andere mol;
 • Mannetjes zijn in de paringstijd niet honkvast;
 • Menselijke activiteiten kunnen het beeld verstoren.

Oude manier:

Tot voor kort werd de beugelklem het meest gebruikt. Op de plek waar deze klem geplaatst wordt, moet de gang opengemaakt worden. Bij het plaatsen moet er op gelet worden dat de lip van de gespannen klem 0.5 á 1 cm boven de bodem van de gang komt te hangen. De klem wordt tenslotte zodanig met grond bedekt dat de gang weer geheel is afgesloten. Alle klemmen moeten diep staan, omdat de mol bij elk obstakel (zoals boomwortels, stenen en klemmen) dieper gaat wroeten. Ook moeten de klemmen goed stevig staan.

Nieuwe manier: Podal-mini

 • Voor het plaatsen van de Podal-mini moet eerst de molshoop verwijderd worden. Soms valt er dan zo een gat maar ook vaak niet. Valt er wel een gat, dan is dat een verticale gang van ongeveer 50cm die schuin naar beneden gaat en uitkomt op een horizontale gang. Vanuit de horizontale gang brengt de mol grond door de verticale gang naar boven, draait in de hoop en gaat terug. 
 • Schuif de klem met de tanden gesloten, zo ver in de verticale gang, dat het knikpunt van de spanarmen aan de grond komt. Knijp nu met duim en wijsvinger de spanarmen naar elkaar toe. Tijdens dit knijpen moet de klem een beetje naar rechts en links bewogen worden, zodat de tanden zich mooi vast in de wand van de gang snijden. De klem moet namelijk goed stevig staan. 
 • Sluit dan de mollengang af door alleen bovenin een kluitje grond toe te brengen.
 • Leg vervolgens het vergrendelingsplaatje zodanig op de spanarmen, dat de twee pennetjes aan de buitenkant van de spanarmen vallen, zo dicht mogelijk bij de ronde ogen. De klem blijft dan gespannen. Komt nu de mol door de gang omhoog dan duwt hij de grond tegen het vergrendelingsplaatje. Hierdoor verliezen de pennetjes hun greep op de spanarmen en slaat de klem dicht

Als er geen gat valt wanneer men de molshoop verwijderd, betekend dit dat de horizontale gang ondiep zit (zo`n 20cm). De mol heeft daar een korte verticale gang naar boven gemaakt. Als hij een volgende keer op deze plaats terugkomt, blijft hij gewoon in de horizontale gang zitten en duwt de grond door de verticale gang naar boven. 

Daarom zit de verticale gang dan ook altijd dicht met losse grond. In dit geval moet men op de plaatst waar de molshoop stond met de schop een stukje uit de grond graven, en wel zoveel dat de horizontale gang zichtbaar wordt. Nu moeten er twee klemmen gebruikt worden.

 • Breng één klem door het gemaakte gat naar beneden, en schuif hem zo ver mogelijk in de rechter gang, met de tanden gesloten. 
 • Knijp met duim en wijsvinger de spanarmen naar elkaar toe. Tijdens het knijpen moet de klem een beetje naar rechts en links bewogen worden, zodat de tanden zich mooi in de wand van de gang snijden. De klem moet namelijk nu ook stevig staan. 
 • Veeg vervolgens met het vergrendelplaatje wat grond voor het einde van de gang, zodat deze dicht is. 
 • Leg dan het vergrendelplaatje op de spanarmen, zó dat de klem gespannen blijft. 
 • Plaats vervolgens de tweede klem op dezelfde manier in de linker gang. Komt nu de mol door de gang dan drukt hij de grond tegen het vergrendelplaatje, dat er dan afspringt. 

Voor woelratten moeten de klemmen op dezelfde manier gespannen worden. Maar in dat geval moet er géén grond voor het uiteinde van de gangen geschoven worden. Woelratten gaan namelijk richting het licht.

Nieuwe manier: Podal Maxi

 • De messen van deze klem moeten ONDER de mollengang geplaatst worden;
 • Maak daarom de loopgang ter breedte van de klem zichtbaar en trap de gang dicht over een 30 cm;
 • Zet met de hak van uw schoen een kluitje in het midden van de gang;
 • Plaats de klem in de lengterichting op de gang zodat de pal in het kuiltje valt
 • Pomp met de voet de messen via de bovenplaat enkele keren naar beneden zodat de messen goed zitten;
 • Stel de klem scherp en controleer de afstand tussen de lip en de bodem van de mollengang

Alternatieven (verjagen en niet doden)

Mollenverjagers

Ook in de categorie mollenverjagers zijn veel verschillen. Zo heb je diverse apparaten die werken met een ultrasoon geluid. Dit geluid verspreid zich door de bodem van uw perceel, zonder het zelf te kunnen horen. De mol zou zich hieraan ergeren en moeten vertrekken. De meningen over dit systeem lopen sterk uiteen.  

Een nieuw fenomeen op de markt is de Exit! Mollenverjager®, deze verjager werkt niet d.m.v. een ulterasoon geluid.

Dit toestel veroorzaakt geluid en vibraties die omgezet worden in sterke seismische golven die zich ver in de grond voortplanten.
De meeste ondergrondse knaagdieren zien slecht, maar in tegenstelling hiermee zijn ze uiterst gevoelig voor trillingen en geluid. De mollen en andere ondergrondse knaagdieren, worden door de Exit! Mollenverjager® continu geïrriteerd en verlaten uiteindelijk het gangenstelsel onder uw tuin. Zo werkt dit apparaat tegen mollen, woelmuizen en woelratten.