Geen producten (0)

Pireco

Insectenplagen en ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen of bacteriën zijn vrijwel altijd het gevolg van een disbalans in het ecosysteem. Door traditionele inzichten met moderne technologie te combineren is het mogelijk het natuurlijk evenwicht te herstellen. Gezonde planten en een gezond leefmilieu zijn de beste preventie om plagen en ziekten te voorkomen. Een verzwakte plant is vaak te wijten aan een verstoord natuurlijk evenwicht, veroorzaakt door bijvoorbeeld klimaatverandering, bodemomstandigheden, voedings- en/of humustekort, verkeerde standplaats en/of rassenkeuze, gebrek aan natuurlijke vijanden van plant-parasitaire insecten, etc. Een verstoord evenwicht maakt planten en bomen aanzienlijk vatbaarder voor ziekten en plagen. Hun weerstand en vitaliteit neemt af met soms grote gevolgen. Boomsoorten kunnen bijvoorbeeld verzwakken en in het ergste geval zelfs helemaal verdwijnen. Van oudsher is bekend dat planten en bomen beschermd en versterkt kunnen worden door te letten op de natuurlijke kringloop met de daarbij behorende vormen van symbiose. Pireco heeft dit principe doorontwikkeld en maakt gebruik van specifieke extracten van kruiden die leiden tot een volwaardige productlijn. De praktijk toont ons dat deze aanpak zeer succesvol is.