Geen producten (0)
Verboden vanaf 1-7-2014, zie de vervangende producten hiernaast:
Gazon-Net N Bayer 100 ml
 

Gazon-Net N Bayer 100 ml

€ 11,25 (inclusief BTW 21%)
Specificaties
Productcode: KB 065393
EAN code: 4000680035480
Omschrijving

Vervangende producten:

Genoxone ZX Luxan 100 ml (concentraat)

Genoxone ZX Luxan 250 ml (concentraat) 

Primstar Luxan 75 ml (concentraat)

Tri-But® Turbo Bayer

Gazon-Net N is een combinatie van een drietal groestofachtige bladherbiciden met systemische werking. Het werkt tegen éénjarige en overblijvende twee zaadlobbige onkruiden. De onkruiden worden zowel in een jong als in een iets ouder stadium bestreden. Het middel werkt het beste bij groeizaam weer; het dient niet te worden toegepast bij felle zonneschijn.

  • In gazons vanaf 12 maanden
  • Snel en effectief
  • Mix van 3 actieve stoffen

Gebruiksadvies:
Gazon-Net N dient met grove druppel en bij lage druk te worden verspoten.Tijdens de toepassing van het middel en gedurende enkele uren daarna dient het droog te zijn; voorts moeten gewas en onkruiden droog zijn. Het middel kan schade doen aan naburige gewassen na overwaaien; de toepassing dient daarom zorgvuldig te gebeuren. Zeer gevoelige gewassen zijn bijvoorbeeld bieten in een jong stadium en witlof in een laat stadium in de zomer en de herfst.

Gazons en sportvelden: 
Tegen veel voorkomende onkruiden zoals: klaver, hoornbloem, madeliefje, muizenoor, weegbree, paardebloem en varkensgras.

De toepassing kan geschieden vanaf half mei tot begin september. Voor een goed effect dient op het moment van spuiten aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan: droge grasmat, geen regen binnen 6 uur na de bespuiting, groeizaam weer, bedekte hemel, niet te lage temperatuur, de velden en gazons dienen tenminste 1 jaar oud te zijn alvorens een toepassing kan plaats hebben. Niet spuiten tijdens winderig weer i.v.m. kans op overwaaien van spuitvloeistof op bomen en heesters. Zo mogelijk afschermkap gebruiken. Een week voor en na de bespuiting niet maaien. Het eerste en eventueel tweede maaisel na de bespuiting niet op de composthoop brengen; bij gebruik van de compost kan anders groeischade ontstaan.Tip! Gebruik een sproeiboom op de gieter voor een optimale verdeling. Gebruik voor toepassing een meststof voor het beste resultaat.

Attentie!

  1. De toepassingsperiode loopt vanaf half mei t/m september
  2. Voor een goed resultaat is het raadzaam om enkele dagen voor en na de toepassing het gazon niet te maaien
  3. In gezaaid gras het eerste jaar niet met Gazon-Net N behandelen
  4. Niet toepassen tijdens de bloei van onkruiden, omdat deze door bijen kunnen worden bevlogen
  5. De te gebruiken hoeveelheid Gazon-Net N onder gelijkmatig roeren bij het water voegen
  6. Het middel dient gelijkmatig over de te behandelen oppervlakte te worden verdeeld; voorkom overdosering
  7. Toepassen in de namiddag of avond bij windstil weer. De spuitvloeistof kan dan niet overwaaien naar borders, heesters e.d. 

Inhoud: Aard van het preparaat: met water mengbaarconcentraat / 100 ml, voldoende voor 165 m² gazon

Werkzame stoffen:

Samenstelling: MCPA, 2,4-D en dicamba

Gehalte: resp. 166g/l, 250g/l en 50g/l

Dit product is ideaal te gebruiken met het onderstaande artikel:

 

 

Ook interessant