Geen producten (0)

Een mooi gazon aanleggen in 10 eenvoudige stappen

Een mooi gazon aanleggen in 10 eenvoudige stappen

1- Inzaai-tijdstip:

April/mei en augustus/september zijn de meest geschikte perioden om graszaad in te zaaien. Bij gunstige bodemomstandigheden kan het ook in de zomer

2- Zaaibedbereiding:

Maak de grond vrij van onkruid en spit deze circa 25 cm diep om, werk eventueel oude stalmest of compost door de grond. Egaliseer de grond en laat deze goed bezakken of rol of trap de grond aan. Maak met een fijne hark een mooi vlak zaaibed

3- Inzaaiwijze:

Zaai bij voorkeur met windstil weer. Meng het zaad goed door elkaar en zaai de helft van het zaad in de lengte en de andere helft in de breedte uit. Om een goede verdeling te krijgen kan het zaad met 3 delen iets vochtig zand gemengd worden

4- Inzaaien:

Zaai in een iets vochtige grond. Direct na het zaaien het zaad zorgvuldig en niet dieper dan 1,5 cm inharken en licht aandrukken of aanrollen

5- Vochtig houden:

Bij droog weer met fijne sproeier nat houden. Als eenmaal begonnen is met sproeien volhouden tot het gras voldoende ontwikkeld is

6- Starten met bemesting:

Geef na het zaaien een basisbemesting van 8-10 kg korrelmest (NPK) per 100 m² (bij voorkeur organische mestkorrels, voor een goed biologisch bodemleven en een langere werkingsduur)

7- De eerste maaibeurt:

Maai het gras als het circa 6 cm lang is met een scherpe maaimachine op 4 cm en voer het gras af

8- Maaien:

Maai regelmatig tijdens het groeiseizoen, minstens 1 keer per week op 4-5 cm en voer het gras af

9- Bemesten:

Wanneer u een sterk gazon wenst, met kans op minder mosgroei en onkruid, dan is bemesten met organische mestkorrels aan te bevelen. De mestkorrels (van bijvoorbeeld Ecostyle) hebben een werkingsduur van maar liefst 4 maanden. Kunstmest dient elke 4 weken toegepast te worden en is in verhouding tot organische mestkorrels veel duurder en vernietigd het bodemleven.

10- Beregenen:

In een periode van langdurige droogte is een wekelijkse gift (`s avonds) van 20-30 mm water aan te bevelen.